Presentació

Màster oficial verificat per AQU

Els beneficis que pot aportar la pràctica d’activitat física a la salut de les persones és un fet indiscutible en la societat d’avui. Iniciatives a nivell mundial, europeu, estatal o autonòmic s’han posat en marxa amb l’objectiu de convertir els nostres ciutadans i ciutadanes en persones físicament actives, ja sigui a través d’exercici físic dirigit o a través de pràctica esportiva.

Aquesta realitat social requereix anar acompanyada també del creixement a nivell de formació de profesionals i investigadors/es en el camp de l’activitat física i la salut. Existeix una gran necessitat de formar experts en el camp de la pràctica d’activitat física i la salut de les persones, ja que els avenços científics i professionals dirigits a aquest àmbit multidisciplinar són cada cop més nombrosos i precisos.

L’objectiu principal del Màster en Activitat Física i Salut (AFiS) que presenta l’INEFC és precisament aquest: formar a professionals amb una alta qualificació en el camp de l’activitat física i la salut, ja sigui amb una orientació professional o científica.

Esperem formar els futurs i futures professionals que dissenyaran i dirigiran la pràctica d’activitat física amb objectius preventius o terapèutics, minimitzant els possibles factors de risc segons les característiques pròpies de cada persona.

Salut_Prescripció

Salut_Readaptació

Les característiques d’aquest màster són:

Les característiques d’aquest màster són:

  • Durada: 60 ECTS – Anual (de setembre a juliol)
  • Modalitat: presencial
  • Idiomes d’impartició: català (45%), castellà (45%) i anglès (10%)
  • Lloc: INEFC Barcelona (www.inefc.cat)
  • Nombre de places: 35
  • Observacions: Màster oficial verificat per AQU (15 juliol 2013)